Foreningen

Luk Aktiviteter

Luk Foreningen

Nyttige oplysninger

Luk Ejendomsdata

Luk Fibernet

Luk Flagdage

Luk Foreninger

Luk Forsyning & Renovation

Luk Offentlige institutioner

Luk Skoler

Luk Sport & Fritid

Luk Transport

Luk YouSee

Besøgende

 55319 Besøgende

 1 Besøgende online

Velkommen til Grundejerforeningen Ugletoften, Højby

Dækker Ugletoften 1-101 og 2-82ugletoftenGoogleEarth_mini.png

De 3 seneste nyheder

led4.gifGeneralforsamling 2018 - af Tim Faurskov d. 17/02/2018 @ 12:01

Til grundejerne i Ugletoften nr. 1–101 og 2–82. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19:00  
på Højby Skole, lokale 50 

... / ... Læs mere...


Generalforsamling d.29 marts 2017 - af Webmaster d. 09/03/2017 @ 00:24

Til grundejerne i Ugletoften nr. 1–101 og 2–82. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19:00  
på Højby Skole, lokale 50 

Dagsorden: 
Oplæsning af protokol 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning af formanden v/ Tim Faurskov.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Ditte Simpson.
4. Indkomne forslag. Der forligger p.t ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg i år: • Louise Iversen • Allan Pedersen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer. • (nuværende: Ove Hansen, Marianne Overgaard)
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt. 
 
Alle er velkomne til at komme med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8 marts 2017. (Afleveres til Tim Faurskov nr. 38).  Regnskab, budget og evt. indkomne forslag, omdeles senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Tim Hove Faurskov 

som PDF

... / ... Læs mere...


Aflysning af Grøn dag 2016 - af Webmaster d. 20/05/2016 @ 00:19

 Grøn dag 2016 aflyses pga. for få tilmeldinger. På trods af annoncering næsten 3 mdr. forvejen og oplysning via facebook lykkedes det kun at få tilkendegivelse om 3 stk. ud over bestyrelsen til at hjælpe på Grøn dag. Denne aflyses derfor.
På bestyrelsens vegne.
Tim Faurskov.

... / ... Læs mere...


Søg på siden^ Top ^