Foreningen

Luk Aktiviteter

Luk Foreningen

Nyttige oplysninger

Luk Ejendomsdata

Luk Fibernet

Luk Flagdage

Luk Foreninger

Luk Forsyning & Renovation

Luk Offentlige institutioner

Luk Skoler

Luk Sport & Fritid

Luk Transport

Luk YouSee

Besøgende

 56753 Besøgende

 1 Besøgende online

Velkommen til Grundejerforeningen Ugletoften, Højby

Dækker Ugletoften 1-101 og 2-82ugletoftenGoogleEarth_mini.png

De 3 seneste nyheder

Fejl på girokort til konitigent indbetaling - af Tim d. 25/04/2018 @ 20:34

 Kontingent 2018.

Girokort/skrivelse på BS er lige kommet i dag og der har indsneget sig en fejl:
Der står rykker gebyr 1 og der står at der ikke er betalt (hvilket er klart når girokortet først kommer nu)
samt at der er kommet rykker gebyr på på 100kr.

Kontingentet er på 2100kr for 2018 og der er ikke kommet gebyr på. Jeg har ikke været opmærksom på at få det rettet det rigtige sted i systemet.

Målet for mig som ny kassér at få det rettet til næste år, så det ser rigtigt ud.

Med venlig hilsen
Louise Iversen
Kassér.

... / ... Læs mere...


led4.gifGeneralforsamling 2018 - af Tim Faurskov d. 17/02/2018 @ 12:01

Til grundejerne i Ugletoften nr. 1–101 og 2–82. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19:00  
på Højby Skole, lokale 50 

... / ... Læs mere...


Generalforsamling d.29 marts 2017 - af Webmaster d. 09/03/2017 @ 00:24

Til grundejerne i Ugletoften nr. 1–101 og 2–82. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19:00  
på Højby Skole, lokale 50 

Dagsorden: 
Oplæsning af protokol 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning af formanden v/ Tim Faurskov.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Ditte Simpson.
4. Indkomne forslag. Der forligger p.t ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg i år: • Louise Iversen • Allan Pedersen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer. • (nuværende: Ove Hansen, Marianne Overgaard)
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt. 
 
Alle er velkomne til at komme med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8 marts 2017. (Afleveres til Tim Faurskov nr. 38).  Regnskab, budget og evt. indkomne forslag, omdeles senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Tim Hove Faurskov 

som PDF

... / ... Læs mere...


Søg på siden^ Top ^