Foreningen

Luk Aktiviteter

Luk Foreningen

Nyttige oplysninger

Luk Ejendomsdata

Luk Fibernet

Luk Flagdage

Luk Foreninger

Luk Forsyning & Renovation

Luk Offentlige institutioner

Luk Skoler

Luk Sport & Fritid

Luk Transport

Luk YouSee

Besøgende

 53207 Besøgende

 1 Besøgende online

Velkommen til Grundejerforeningen Ugletoften, Højby

Dækker Ugletoften 1-101 og 2-82ugletoftenGoogleEarth_mini.png

De 3 seneste nyheder

Generalforsamling d.29 marts 2017 - af Webmaster d. 09/03/2017 @ 00:24

Til grundejerne i Ugletoften nr. 1–101 og 2–82. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19:00  
på Højby Skole, lokale 50 

Dagsorden: 
Oplæsning af protokol 
1. Valg af dirigent.
2. Beretning af formanden v/ Tim Faurskov.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ Ditte Simpson.
4. Indkomne forslag. Der forligger p.t ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg i år: • Louise Iversen • Allan Pedersen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer. • (nuværende: Ove Hansen, Marianne Overgaard)
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt. 
 
Alle er velkomne til at komme med forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8 marts 2017. (Afleveres til Tim Faurskov nr. 38).  Regnskab, budget og evt. indkomne forslag, omdeles senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Tim Hove Faurskov 

som PDF

... / ... Læs mere...


Aflysning af Grøn dag 2016 - af Webmaster d. 20/05/2016 @ 00:19

 Grøn dag 2016 aflyses pga. for få tilmeldinger. På trods af annoncering næsten 3 mdr. forvejen og oplysning via facebook lykkedes det kun at få tilkendegivelse om 3 stk. ud over bestyrelsen til at hjælpe på Grøn dag. Denne aflyses derfor.
På bestyrelsens vegne.
Tim Faurskov.

... / ... Læs mere...


smileys/smile.gifFacebook gruppe - af Webmaster d. 12/05/2016 @ 11:43

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at oprette en Facebook gruppe til informationer og kommunikation i foreningen. Gruppen hedder Grundejerforeningen Ugletoften 1-101, hvortil vi invitere alle der bor her eller ihvertfald dem vi kan finde på Facebook. Hvis du har facebook profil og endnu ikke er blevet inviteret og gerne vil være med så send en mail til info@ugletoften.dk.
Bemærk at facebook gruppen ikke erstatter normale infomationer, den er blot en ekstra mulighed ;o)


Husk tilmelding til grøndag.

... / ... Læs mere...


Søg på siden^ Top ^